Japonski encefalitis

Slika: Razširjenost japonskega encefalitisa po Svetu

Je resno vnetje možganskega tkiva, ki ga povzroča virus japonskega encefalitisa.

Znaki obolenja
Večina okužb poteka asimptomatsko (brez znakov obolenja). Znaki pri obolelih so: vročina, glavobol, krči, fokalni nevrološki znaki (motnje govora, hoje, motnje zavesti, koma). Če pa se pokažejo znaki vnetja možganskega tkiva lahko 30% ljudi umre, 50% preživelih pa ima trajne nevrološke ali psihiatrične posledice.

Po preboleli bolezni ali asimptomatskem poteku se razvije imunost, ki ščiti pred obolenjem, zato odrasli na endemičnih področjih redko zbolijo.

Način okužbe
Japonski encefalitis povzroča virus, ki ga prenaša okužen komar. Komar se okuži s pikom okuženega prašiča ali ptice in prenese povzročitelja s pikom na človeka. Ne prenaša se s človeka na človeka.

Zdravljenje
Zdravljenje je simptomatsko.

Zaščita
Pred obolenjem se lahko zaščitimo s:

  • spolšnimi ukrepi za zaščito pred piki insektov in
  • cepljenjem proti Japonskemu encefalitisu

Cepljenje se priporoča potnikom, ki bodo bivali več kot mesec dni na podeželju endemičnih področij v času deževne dobe, se bodo veliko zadrževali zunaj in ne bodo imeli optimalnih pogojev nastanitve in za spanje.

Razširjenost
Japonski encefalitis je endemičen v deželah Dalnjega vzhoda, južne Azije, Indije in občasno del Avstralije (north Queensland). Tveganje je večje na kmetijskih delih podeželja, kjer je veliko namakalnih sistemov. Na nekaterih področjih se pojavlja sezonsko. Je glavni povzročitelj vnetij možganskega tkiva pri otrocih v Aziji.
Za potnike, ki potujejo za krajši čas in v urbana področja je tveganje za okužbo redko. Tisti, ki se bodo veliko zadrževali zunaj, kampirali, kolesarili, raziskovalci,.. na podeželju endemičnih področij so izpostavljeni večjemu tveganju.

hepatitis

 
Osebna orodja